Happy in Hillesluis

Gebiedscommissie Feijenoord in Rotterdam sprak haar voorkeur uit om in de wijk Hillesluis de vierde wandelroute te realiseren op basis van de gekleurde kunstwerken die al eerder te zien waren in Bloemhof, de Tarwewijk en Groot IJsselmonde. De samenwerking met Laurens zorgde ervoor dat niet alleen kinderen, maar ook de oudere bewoners uit deze wijk hun ontwerp voor “Happy in Hillesluis” inleverden. Middels workshops die plaatsvonden binnen de ruimtes van Laurens, werden de stoeptegels voorzien van de kunstwerken. In 2016 werd de route voor het eerst gelopen met  bewoners uit de wijk en alle kunstenaars. Iedereen ontving een plattegrond met daarbij alle kunstwerken die men op de route tegen komt in Hillesluis.